Bad Man x Sicko Mode (Kajo Edit) - Kashovski x Travis Scott

BPM
Key
Style
123
2A
UNDGR